راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به بيرجند
پنجشنبه 1 اسفند 384,000
جمعه 2 اسفند 273,000
شنبه 3 اسفند 358,000
یکشنبه 4 اسفند 241,000
دوشنبه 5 اسفند 241,000
چهارشنبه 7 اسفند 315,000
پنجشنبه 8 اسفند 529,000
جمعه 9 اسفند 315,000
شنبه 10 اسفند 315,000
یکشنبه 11 اسفند 499,000
دوشنبه 12 اسفند 400,000
چهارشنبه 14 اسفند 499,000
پنجشنبه 15 اسفند 471,000
جمعه 16 اسفند 500,000
شنبه 17 اسفند 471,000
یکشنبه 18 اسفند 499,000
دوشنبه 19 اسفند 471,000
چهارشنبه 21 اسفند 499,000
پنجشنبه 22 اسفند 529,000
جمعه 23 اسفند 500,000
شنبه 24 اسفند 529,000
یکشنبه 25 اسفند 408,000
دوشنبه 26 اسفند 685,000
چهارشنبه 28 اسفند 438,000
پنجشنبه 29 اسفند 685,000
یکشنبه 3 فروردین 499,000